bannerhore
stred
frezarske
 

 

Sústruhy hrotové s hydraulickým kopírovacím zariadením IKS 1 , IKS 2 , IKS 3 .

SV 18 x 1000. ...rozmer obrobku 360 x 1500 mm
........................ ....dosahovaná presnosť stroja 0,05 mm
SV 18 x 1500
SV 50A x 1500
rozmer obrobku 500x2000 mm
SV 50 x 2000 ...
dosahovaná presnosť stroja 0,05 mm
SV 80 x 1000
....rozmer obrobku 850 x 1000 mm
.............................dosahovaná presnosť stroja 0,05 mm

sústruh revolverový R 5
rozmer obrobku 400x600 mm
dosahovaná presnosť stroja 0,1 mm