bannerhore
stred
frezarske
 

 

Spoločnosť zabezpečuje trieskové obrábanie dodaných polotovarov (výkovkov, odliatkov, materiálov) od našich zákazníkov podľa ich technickej dokumentácie.


Ďalej zabezpečujeme pre našich zákazníkov:
povrchové úpravy kovov
( čiernenie, zinkovanie, niklovanie,
balenitovanie, nanášanie práškovej
farby vo všetkých odtieňoch RAL )
• tepelné spracovanie kovov
( žíhanie, zušľachťovanie, cementovanie, kalenie,
nitridovanie )
• 3D meranie
( na meracích prístrojoch ZEISS )
• trieskové obrábanie
( na CNC obrábacích strojoch )
• elektroerozívne obrábanie ( hĺbenie, rezanie )