bannerhore
stred
frezarske
 

 

hrotová brúska BU 28 / povrchy + otvory /........... ........................... rozmer obrobku 280 x 1000
........................... dosahovaná presnos» stroja 0,01 mm
brúska bezhrotová SIP 315/500 /povrch + otvory/ ........................... rozmer obrobku 700 x 500
........................... dosahovaná presnos» stroja 0,01 mm
brúska na plocho BHP 32
........................... rozmer obrobku 320 x 300 x 1200
........................... dosahovaná presnos» stroja 0,01 mm
brúska na plocho / ¾ralok / BPV 300
........................... rozmer obrobku 300 x 300 x 1200
........................... dosahovaná presnos» stroja 0,02
brúska nástrojárska BN 102